ELTRIX
Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała

spółka jawna

pasek

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku.

Działalność firmy ukierunkowana jest na wykonywanie usług związanych z projektowaniem,
budową, naprawą, 
i modernizacją sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych,
alarmowych, sygnalizacyjnych i komputerowych.

     Zakres wykonywanych usług:

  • budowa linii energetycznych napowietrznych i kablowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • montaż instalacji elektrycznych, alarmowych, sygnalizacyjnych i komputerowych,
  • budowa i remonty stacji transformatorowych,
  • montaż skrzynek rozdzielczo-pomiarowych,
  • usługi montażowe związane z dostawą, rozdziałem oraz oszczędności energii elektrycznej,
  • okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
  • sprawdzenia stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
  • sprawdzenia oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Firma świadczy swoje usługi na terenie Polski południowej,
a szczególnie na obszarze Górnego i Dolnego Śląska.

Zapewniamy fachową obsługę i wysoką jakość naszych usług.

pasek

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów elektrycznych w punkcie handlowym zlokalizowanym
w Nysie przy ul. Wyspiańskiego 5-7 . Więcej informacji na temat sprzedaży materiałów w podstronie "hurtownia".Copyright (C) by Eltrix sp. jawna, 2024
Kodowanie: HAZZAX